Tag: Улаан өндөгний баярын

Мессежийн багш 18.04.2014

Тиймээс өнөөдөр тавигдсан зорилтуудын талаар бид үргэлжлүүлэн хийж байгаа бөгөөд тодорхой ажлын талбай дахь дулааны түвшин буурахгүй байгаа нь алдах цаг байхгүй гэсэн үг юм. Би ажлынхаа талаар сөргөлдөөний бүсэд ярьж байна. Бидний хүлээж буй эсэргүүцэл үргэлжилж, ажил амжилттай үргэлжилж байна. Бидний хувьд гол зүйл бол ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу