Tag: гарагийг цэвэрлэ

2.04.2009 хүрч байна

Сүнсийг бүтээх явцад бүх илрэл энерги нь Үнэмлэхүйн салшгүй хэсэг болж оролцдог. Үзэл бодлоо илэрхийлэх тэгш боломж бүх эрч хүчэнд өгөгддөг ч, Эцэг эх эсвэл бусад Бүтээгчийг энергийн хамгийн их энергийн ашигийн дагуу олж тогтоон, хадгалж чадсан хамгийн бага боломж бололцоо байдаг. Манай Ертөнцөд дөрвөн Creative Force ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу