Tag: хүн төрөлхтний нийтлэг хүндэтгэл

Асуултын хариулт: хоол тэжээлийн тухай

Асуулт: Өнөөдөр олон хүн хоол тэжээлтэй холбоотой жишээлбэл Библийн сонирхолтой зөрчилдөөн байдаг. Нэгдүгээрт, хүчирхийллийн бус, амьдралын бүхий л амьдралын хэв маягийг зохицуулах санаа нь тодорхой байр суурь баримталдаг: 29 Бурхан: "Үзэгтүн, бүх дэлхий дээр үр цацаж буй үрийг тариалж, үрийг тарьсан модтой жимс бүрийг Би чамд өгсөн. ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу