Tag: шинэ эрин эхлэл

Мессежийн багш 25.12.2012

Бид төгсгөлийн тухай ярилцаж, одоо зоригтой, итгэлтэйгээр эхнээс нь ярих болно. Хүүхэд төрөхөд тэрээр тусламж, дэмжлэг хэрэгтэй. Шинэ ертөнцөд орж ирэхийн тулд төрөхөд бэлэн байхын тулд шаардлагатай боловсорсон үйл явцаар дамжин өнгөрөх бүх зүйл шинэ зүйл, хүч чадлыг олж авахын тулд цаг хугацаа шаардагддаг, учир нь ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу