Tag: урьдчилан таамаглах

Гаригийн соронзон туйлуудын урвуу байдлын талаархи асуултын хариулт

Асуулт: Гаригийн соронзон туйлууд дээр урвуу байх уу, эсвэл зөвхөн урьдчилсан чиглэлтэй байх уу, дараа нь тэнхлэг эргэх тэнхлэг нь соронзон тэнхлэгээ давхцана уу? Гаригийн цахилгаан соронзон орны талаар одоо юу болж байна вэ? Тэгээд юу болох вэ? Хариулт: Би эхний хоёр асуултанд хариулах болно. Дараагийн асуултуудад хариулах болно. Тиймээс, найз нөхөд, гол зүйлийн талаар ярилцъя ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу