Tag: гэрлийн давалгаа

Мессежийн багш 26.07.2011

Бид нээлттэй ярих үед цаг ирэх болно. Бидний өмнө тулгардаг олон саад тотгор, олон тооны бөглөрөл, гэхдээ бид ахиц дэвшилд саад болж буй хэсгийг тойрон гарах боломжтой болно. Бид ажил дээрээ гялалзсан хүмүүсийн идэвхитэй, идэвхитэй хэсгийг татан оролцуулж чадна, дараа нь шинэ хүчийг мэдэгдэхүйц шинэчлэлт хийх боломжтой болно. Энэ үйл явц аль хэдийн эхэлсэн байна. Хэдийгээр хараахан илэрхийлэгдээгүй хэвээр байгаа боловч ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу