архив April 2017

Мессежийн багш 28.04.2017

Идэвхитэй ажилд шаардлагатай цаг хугацаа өнгөрч, бид хувьцаа авч болно. Дүгнэлт хийх нь маш чухал юм. Энэ үйл явцаар дамжуулан шинэ үзэл баримтлалаас шинэ зүйл болж байгаа бүх зүйлийг мэддэг. Хэрэв бид ажлын олон үе шатанд дүн шинжилгээ хийж байгаа бол бодит байдлыг бодит үнэн зөв хүлээн авах боломжийг бидэнд олгодог гэдгийг ойлгох болно. Тиймээс эхлээрэй. Би асуух болно ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу