архив 2016 болох

Мессежийн багш 6.05.2016

Бид харилцаагаа үргэлжлүүлнэ. Дараа нь би төлөвлөгөөгөө тодруулахыг хүсч байна. Тийм ээ, бид завтай байх болно. Энэ завсар нь амралтаараа бус, харин өөр түвшингийн ажилтай холбоотой байх болно. Энэ ажил бидний хувьд маш чухал юм. Багийн гишүүд оролцсон хүмүүс өөрсдийн ажилтай холбоотой мессеж хүлээн авна. Эдгээр зурвасууд нь бүлэгт хамааралтай болно ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу