архив нэгдүгээр 2012

Компьютер дээр ажиллаж байхдаа дэлгэцэн дээр үүссэн цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах асуултанд хариулсан

Асуулт: Эрхэм багш минь! Компьютер дээр ажиллаж, ихэнх цагаа зарцуулдаг хүмүүст сэтгэл зовниж буй асуулт асууя. Хяналтын дэлгэцийн нөлөөллөөс нүдийг хамгаалах асуулт. Хяналтын дэлгэцэн дээр ажиллаж байхдаа нүдний "шархлуулах" нүдний хэмжээг мэдэгдэхүйц бууруулсан гэж эрдэмтэд нотолж байна. Хэрвээ анивчиж буй зүйл багасч байвал нимгэн нулимсны үеийг хатаахад хүргэнэ ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу