архив Наймдугаар сарын 2009

Мессежийн багш 21.08.2009

Эрх мэдэл нь юу болохыг ойлгохын тулд эрчим хүчний ертөнцийн хуулиудын талаархи ойлголтоос хэрхэн харах вэ? Хоёр дахь болон дөрөв дэх төвшинд хоёр холболт хийдэг хоёр сувгийг бий болгох гэсэн оролдлого бий. Энэ эрч хүч хэрхэн нөлөөлдөг, тэдгээрийг чиглүүлж буй хүмүүст юу холбож болох вэ? Үр дагавар юу вэ? Үүнээс хэрхэн салж болох вэ?

Дэлгэрэнгүй уншина уу