архив December 2008

Мессежийн багш 26.12.2008

Өнөөдөр бол шинэ өдөр юм. Өнөөдөр ихэнхи нь тодорхойлогдох ёстой бөгөөд магадгүй энэ өдөр хатуу энэрэнгүй дагалдан гарсан эдгээр эрчим хүчийг хувиргах болно. Дахин дахин давтагдах, үл үзэгдэх, гэхдээ гэрлийн чухал ач холбогдолтой бодис нь бүрхэвчийг бий болгодог. Гэрлийн хязгаар, хүч чадал нь олон маргааныг үгүйсгэх гэж оролдсон хүчийг авдаг гэж би хэлдэг.

Дэлгэрэнгүй уншина уу