архив April 2008

Мессежийн багш 23.04.2008

"Хайрын нэг алхам дээр дургүйцэх болно." Гэмгүй байдал, цэвэршилтийн эрч хүчний хил хязгаар нь эрчим хүчний хор хөнөөлийг илэрхийлэхтэй ямар холбоотой вэ? Хайр энергийн ийм хувиргалтыг бий болгоход юу хүргэдэг вэ? Ямар учир шалтгаан вэ? Мөн эргүүлэх боломжтой юу? Хайрыг үзэн ядах зам ийм байна уу? Хайр, үзэн ядалт. Энэ хоёр үзэл суртлын эсрэг байдаг ч амьдрал ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу