архив хоёрдугаар сарын 2007

Мессежийн багш 23.02.2007

Эрэгтэйчүүдийн төлөөлөгчийн үүрэг бол энэ хүчирхэг хүчийг удирдах явдал юм. Эрэгтэй эрч хүчний үзэл баримтлалыг тодруулахгүй. Энэ нь ихэвчлэн бэлгийн эрч хүчийг илэрхийлдэг. Эрэгтэй хүний ​​бэлгийн сулралыг бэлгийн сул дорой байдал гэж нэрлэдэг бөгөөд хүч чадлаа алдсан хүний ​​хувьд ихээхэн гамшиг гэж тооцогддог. Гэхдээ эрэгтэй хүний ​​хүч чадлын жинхэнэ мөн чанар юу вэ? Хүн өөрөө үүнийг зохион байгуулах арга замыг эрэлхийлж чадах уу? Хаана эхлэх вэ? Асуулт нь ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу