архив нэгдүгээр 2003

Мессежийн багш 24.01.2003

Миний санал болгож байгаа бясалгал нь юуны түрүүнд юу болж байгааг үнэлэх үйл явц юм. Энэ хугацаанд бясалгал хийх нь зайлшгүй бөгөөд чухал юм. Учир нь энэ нөхцөлд дэлхий дээрх бүх зүйлийн талаар гүнзгий ойлголттой болох боломжтой тул энэ талбарыг тэгшитгэх үйл явцыг эхлүүлэх боломжтой юм. Яагаад миний толгойд дэмий лугаа адил бодлуудаас салах нь хэцүү юм бэ? Залбирлын дадлага нь залбирал ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу