архив нэгдүгээр 2001

ШУТИСЫН ЗАГВАРТАЙ

Өө, шинэ эрин ирлээ, мянган жил өөрчлөгдсөн. Та өнөөгийн дэлхийн оршин суугчид энэ үзэл суртлын шинэ үзэл санааг орлож байхад эрт үеэс энэ ертөнцөд ирсэн юм. Христосын шашин, дэлхийн бусад шашин - Хиндуизм, Буддизм, Иуда, Ислам болон бусад итгэл үнэмшил зэрэг нь өнгөрсөн жилүүдэд хуучин сүмтэй хамт байх ёстой бөгөөд тэдгээрийг шинэ шашнаар сольсон байх ёстой.

Дэлгэрэнгүй уншина уу