Залбирал батлах

Аав аа, Дээрхийн Гэгээн минь миний бат бөх байдлын үндэс суурь бол Таны Хайр бол миний нигүүлслийн үндэс, Таны хүч бол зам мөрийг дагадаг хүмүүст дэмжлэг юм. Дээрхийн Гэгээнтэн, Хайр ба Гүрэн мөнхийн адил бидний зам тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь хязгааргүй бөгөөд мөнхийн юм. Амьдралын нэрэнд, амьдралын бүхий л зүйлсийн мөнхийн хөдөлгөөн гэдэг нэрээр би энэ хүнд хэцүү мөчөөс тусламж хүсч, цэвэр ариун, мэргэн ухаантай, хайр энэрлээсээ гарахад туслаач, надтай ойр дотноссон бүх хүмүүст, гэрлийн урсгалын урсгалд ажилладаг . Амен.

Би дарангуйлагчийн дарамтаас ангижирч, миний талбайг миний хөгжлийг саатуулдаг эрч хүчнээс гаргалаа. Би талбайгаа Хөнгөн энергиээр дүүргэж, миний төлөө хамгаалж байна. Би айдсаасаа ангижирч байна. Учир нь би Бүтээгч Бурхан, Хөнгөн Гүрнүүдээр хамгаалагдсан.

Багш Христ

21.02.2006

Хэн ч миний амар амгаланг хөндөхгүй, надад хэн ч саад учруулж чадахгүй, хэн ч намайг нөлөөлж, намайг удирдаж чадахгүй. Би энх тайван, тэнцвэртэй, өөрийгөө хянах чадвартай. Би дэлхий дээр номлолынхоо зорилго, зорилтыг ойлгож ухамсартай хүн юм.

Багш Христ

13.11.2015

Би гэрэлтэй байдаг. Би амар амгалан, тэнцвэрт байдлаа хадгалах боломжийг олгодог амар амгалангийн үүлийг өөртөө бий болгодог. Би Бүтээгчийн хүч, Түүний хүч чадлаар хамгаалалтыг бий болгодог.

Багш Христ

21.10.2003

Би бүдүүлэг, хор хөнөөлтэй энергийг нэвтрүүлэхийн тулд хамгаалалтын хаалтыг тавьсан бөгөөд би өөрийн гэрлийн талбайн түвшинд хамгийн дээд хамгаалалтыг бий болгодог. Би гэрлийн хүчээр чин сэтгэлээсээ итгэдэг, гэрэл нь харанхуйгаас илүү хүчтэй, итгэдэг, миний итгэл найдваргүй байдаг гэдэгт би итгэдэг. Амен.

Амьдралын агаарт амьсгалж, хүч чадал, итгэл найдвар, тайван байдал, тэсвэр хатуужлыг өгдөг. Би тэнгэрлэг гэрлийн урсгал, бүдүүлэг юм бүхэн, амьдралын жинхэнэ зорилгодоо нийцэхгүй бүх зүйл, намайг буцааж авчирч байгаа бүх зүйл, сөрөг хүчний хүчийг надад өгдөг бүх зүйлийг ил гаргах болно. Би өнгөрсөн үеийн бүх холболтууд, миний хяналтад хүргэж буй гинжийг эвддэг. Би эрх чөлөөтэй болно.

Багш Христ

23.09.2016