Tag: unblock хийх

Мессежийн багш 30.10.2013

Тиймээс, өнөөдөр сэтгүүлчийн ярих цаг боллоо. Энэ ажил үргэлжилсээр л үргэлжилж, бүх нөхцөл байдлаас үл хамааран үргэлжилнэ. Энэ яамыг үйлчлэлийг хүлээж авсан хүмүүсийг хүлээж байна. Ямар үйлчлэлтэй вэ? Энэ тохиолдолд шаардлага хангахуйц хэрэгцээ шаардлагатай гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, материаллаг бус үр жимсийг авчрах ямар нэг зүйл хийх нь маш хэцүү ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу