Tag: мэдлэгийг системжүүлэх

Мессежийн багш 17.07.2012

Мэдлэгийг системчилсэн шийдвэр гаргахад хүрч эхэлсэн. Энэ нь ажиллах хүчний бүх эх үүсвэрүүдийг ухаж эхлэхэд шаардлагатай бөгөөд урсгалыг эрчимтэй, чичирхийллийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хүлээн зөвшөөрөхөд суралцах шаардлагатайг харуулж байна. Текст бүрт та нээлттэй, олдоогүй, утга учир хайх чадвартай байх ямар нэг зүйл байдаг ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу