Tag: сэтгэлийн байрлал

Мессежийн багш 6,11,12,13,15.08.2003

Санах ойн эсүүд нь бөглөх эсүүдтэй холбогддог. Харин яаж хамтад нь иж бүрэн дүр зургийг би өгөх мэдээлэл, хэрхэн өөр өөр мэдээллийн цогц ойлголт хүрэхийн тулд эрчим хүчний бүтэц диаграммыг тавих вэ? Би үнэнч шударга байдлыг үзүүлэхийг хичээх болно, эсвэл бүх мэдээллийг нэгтгэхийг хичээх болно. Би ямар нэг төрлийн эв нэгдэл, бүрэн бүтэн байдлыг бий болгохыг хүсч байна. Тиймээс бид төвд юу тавьсан ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу