Tag: сэтгэлийн байрлал

[: ru] Багшийн захиас 6,11,12,13,15.08.2003 [: ua] 6,11,12,13,15.08.2003 Reader [:]

[: ru] Санах ойн эсүүд нь бөглөх эсүүдтэй холбогддог. Гэсэн хэдий ч цогцолбор зураг, эрчим хүчний бүтцийн схемийг хэрхэн цуглуулах, миний өгч буй мэдээллээс хэрхэн тараагдсан мэдээллийг цогцоор нь хэрхэн үнэлэх вэ? Би үнэнч шударга байдлыг үзүүлэхийг хичээх болно, эсвэл бүх мэдээллийг нэгтгэхийг хичээх болно. Би ойлгохыг хүсч байна. Тэгэхээр бид юуг тавьдаг вэ ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу