Tag: сүнсний үнэ цэнэ

Мессежийн багш 26.08.2011

Гол зүйлийг ярих хэрэгтэй байна. Одоогоор хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? Энэ бол чиний дотоод сэтгэлийн тогтворгүй байдал, хүсэл эрмэлзэл, сүнсний хүч чадлын хүч юм. Учир нь дайны бүх байр сууринд өөрсдийгөө илэрхийлэх шаардлагатай цаг хугацаа ирэх болно. Би юу гуйж байна вэ? Зөвхөн таны өмч хөрөнгийг хамгаалах. Энэ бол цаг хугацаа юм. Хөрөнгө гэж юу вэ? Эдгээр нь тогтворгүй хүмүүс юм.

Дэлгэрэнгүй уншина уу