Tag: defragmentation

Мессежийн багш 27.05.2014

Тиймээс тодорхой шат дамжсан. Үр дүнгийн талаар бид ярих болно. Яагаад гэвэл энэ нь хэрэгтэй юм. Би танд зориулж тохиромжгүй зорилтуудыг тавиагүй боловч боломжит хязгаар эсвэл хамрах хүрээндээ хийж болох даалгавруудыг тодорхойлдог. Тулгуурыг орон нутгийн бүлэг хүмүүсийн орон нутгийн бүлгүүдэд тодорхойлон зааж өгдөг. Үүлнээс гадна ерөнхий шинж чанарыг бүдгэрүүлсэн үйлдлүүд нь тэдгээрийг боломжгүй болгодог. Гэхдээ би ... магадгүй ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу