Tag: Буддизм

Гурван шашныг нэг цагт багтаах тухай асуултын хариулт

Асуулт: Багш, Таны дэлхий дээрх хувилгаан нь Дэлхий гараг Түмэн Бүтээгчийн цорын ганц удирдлагаар дамжин гарснаас болсон юм. Та Өөрийн үгээ хүн төрөлхтөнд авчирсан. Энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ, өөр нэг зүйл тодорхойгүй: яагаад гэвэл, 1200 жилийн туршид сансар огторгуйн хэмжээнээс бараг нэг удаа, Будда дэлхий дээр дүрсэлсэн, дараа нь 600 жилээр дамжуулан Христ, дараа нь ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу