архив хоёрдугаар сарын 2015

Мессежийн багш 27.02.2015

Амин чухал зүйлийн тухай ярьж өгье. Одоо болж буй бүх зүйл бид үе шатанд хуваагдана. Төгсгөл нь зорилгодоо хүрэхийн тулд өөр өөр хэмжээтэй жижиг алхмуудтай адил юм. Зорилго - одоо маш хол, хүрэхэд хүрэх хэцүү мэт санагдаж байна, гэхдээ ажиглагдахуйц, янз бүрийн хурдтай, ихэвчлэн аажим аажмаар явдаг, гэхдээ бид явсаар л байна. ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу

Мессежийн багш 19.02.2015

Тиймээс тодорхой шатыг гүйцэтгэлийн үр дүнд эсвэл дараалалгүйгээр гүйцэлдүүлсэн боловч дууссан, дууссан, энэ талаар яригдаагүй байгаа болно. Бид цаашид ажиллахад бэлэн байна. Бид ажилд оролцож чадах бүх хүнээс асуугаарай. Мөн бид маш их ажилтай. Би долгионы тухай ярьж, ийм бат бөх давалгаа ихэвчлэн өдөөн хатгалга хийдэг тул бат бөх тавих шаардлагатай гэж хэлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй уншина уу

Мессежийн багш 13.02.2015

Өнөөдөр бидний яриа ноцтой байх болно. Үйл явдлын мөн чанар нь юу болохыг удаан хугацаанд тайлбарлахгүй, ижил зүйл давтан хэлэх болно. Чи өөрөө юу болж байгаагаа үнэн зөв тодорхойлж чадна гэдэгт найдаж байна. Гэсэн хэдий ч би тодорхой цаг мөчид анхаарлаа хандуулахыг хүсч байна. Ажил идэвхтэй, идэвхтэй байгаа нь маш чухал юм. Үр дүн нь бас чухал юм. Би чамд хэлэхгүй ...

Дэлгэрэнгүй уншина уу